Εκπαιδευτικό ψηφιακό Hub

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #1 Εξερευνήστε τον κόσμο χρησιμοποιώντας το Θέατρο

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #2 Εξερευνήστε τον κόσμο χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία Ι

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #3 Αναγνωρίστε τις δικές σας και άλλες προοπτικές χρησιμοποιώντας βίντεο

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #4 Αναγνωρίστε τις δικές σας και άλλες προοπτικές χρησιμοποιώντας το podcasting

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #5 Αναγνωρίστε τις δικές σας προοπτικές και τις απόψεις άλλων χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία II

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #6 Αναγνωρίστε τις δικές σας προοπτικές και τις απόψεις άλλων χρησιμοποιώντας παιχνίδια

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #7 Αναγνωρίζοντας τις δικές μας και τις προοπτικές των άλλων μέσα από εργαστήρια γραφής και θεατρικής ανάγνωσης

Free

Εκπαιδευτική Συνεδρία #8 Κάντε ενέργειες χρησιμοποιώντας τον αυτοσχεδιασμό