Μάθημα 2 Δομή των εργαστηρίων γραφής και θεατρικής ανάγνωσης

Το εργαστήριο γραφής αναπτύσσεται με τον ακόλουθο τρόπο, σε κάθε συνεδρία:

  • Επικοινωνία, πρόταση και παρουσίαση του θέματος της συνεδρίας
  • Παρουσίαση πόρων (φωτογραφίες, κείμενα, ήχος…) που απεικονίζουν το θέμα
  • Οδηγίες γραφής
  • Ατομικός χρόνος γραφής – ο συντονιστής μπορεί να κληθεί εάν το άτομο αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες
  • Άτυπες ανταλλαγές και ανάγνωση δυνατά στην ομάδα των κειμένων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
  • Ανατροφοδότηση (η φωνή, το βλέμμα, το σώμα, το συναίσθημα που προκαλεί το κείμενο, οι ιδιαιτερότητές του…)
  • Κλείσιμο της συνεδρίας

Οι συνεδρίες θεατρικής ανάγνωσης θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • 2 συνεδρίες πρόβας και σκηνοθεσίας της θεατρικής παράστασης ανάγνωσης που αναδεικνύει τα επιλεγμένα από την ομάδα κείμενα μεταξύ αυτών που παρήχθησαν,
  • Η τελική παράσταση μπροστά σε κοινό: σκηνική ανάγνωση με τους συμμετέχοντες και τα κείμενά τους να διαβάζονται δυνατά, μόνοι τους ή σε ομάδα.