Μάθημα 2 Δομή των 5 εργαστηριακών συναντήσεων

  • 1η συνεδρίαση: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης: να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βρουν τη θέση τους στην ομάδα. Χρήση του παιχνιδιού ισορροπίας και της κινεζικής ντάμας.
  • 2η συνάντηση: Ελεύθερος λόγος: Για να προωθηθεί η έκφραση και η βελτίωση του λόγου, της επιχειρηματολογίας και της χρήσης παραδειγμάτων. Χρήση του παιχνιδιού ισορροπίας, του μολυβιού αλληλεγγύης και των πλάκες Picardy.
  • 3η συνάντηση: Κρυφές ικανότητες: Να συνειδητοποιήσει κανείς τις κρυμμένες ικανότητές του μέσω της εμπειρίας της αφής. Χρήση του παιχνιδιού ισορροπίας, του Blind Tic-Tac-Toe και της κινέζικης ντάμας.
  • 4η συνάντηση: Ηγεσία: Να βιώσουν την ηγεσία και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση διευκολύνοντας ένα παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι ισορροπίας, τις πλάκες Picardy και το μολύβι αλληλεγγύης.
  • 5η συνάντηση: Αξιολόγηση: Για την εμπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών της επικοινωνίας και της ηγεσίας. Χρήση των 5 παιχνιδιών: Αλληλεγγύης, Blind Tic-Tac-Toe και πλάκες Picardy.