Μάθημα 3 Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης

  • Τα παιχνίδια, με την παιχνιδιάρικη και φιλική τους πτυχή, ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση και την απελευθέρωση του εαυτού και του ελέγχου, δίνοντας στους συμμετέχοντες αυτοπεποίθηση.
  • Μέσα σε ένα παιχνίδι και από το ένα παιχνίδι στο άλλο, οι μαθητές παίζουν διαφορετικούς ρόλους, γεγονός που θα τους βοηθήσει να πάρουν τη θέση τους στην ομάδα και να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους.
  • Όταν ανακαλύπτουν ένα παιχνίδι, οι μαθητές θα ακολουθούν τους κανόνες όπως παρουσιάζονται και θα παίζουν το παιχνίδι ως συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, σταδιακά θα αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση της κατάστασης, θα δημιουργήσουν νέες στρατηγικές και θα διεκδικήσουν τη θέση τους ως συντελεστές της συλλογικής ή ατομικής επιτυχίας.
  • Παρατηρώντας και εκτιμώντας την πρόοδο του καθενός, ο συντονιστής θα προτείνει στους εκπαιδευόμενους να εναλλάσσονται ή να αναλαμβάνουν διαδοχικά το ρόλο του αρχηγού παρουσιάζοντας τους κανόνες, δίνοντας οδηγίες, οργανώνοντας και εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και τις παρεμβάσεις όλων, προτείνοντας λύσεις και βοηθώντας ή διευκολύνοντας την ανάδυση στρατηγικών στα άλλα μέλη της ομάδας.
  • Αυτοί οι διαφορετικοί ρόλοι, που εκτιμώνται από τον συντονιστή και βιώνονται από τους μαθητές, προάγουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεπιβεβαίωση άρα και την ενδυνάμωσή τους.