Sesioni i Trajnimit #1 – Hulumtoni botën duke përdorur teatrin

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

  • Të ketë njohuri mbi bazat e Kodit të Komunikimit
  • Të ketë njohuri mbi bazat e komunikimit verbal dhe joverbal
  • Të njohë ndikimin e gjuhës së trupit në bisedat e përditshme me të tjerët
  • Të njohë ndikimin e komunikimit joverbal në atë verbal
  • Të hetojë dallimet ndërkulturore dhe të përdorë përgjigjet e duhura të komunikimit joverbal ndaj konteksteve të ndryshme
  • Për të shfrytëzuar aktivitetet në grup me miqtë dhe familjet për të hetuar më shumë përgjigjet dhe këndvështrimet e të tjerëve në aspektin e komunikimit verbal dhe joverbal
  • Për të interpretuar emocionet e dikujt nëpërmjet tipareve verbale dhe joverbale
  • Të vlerësoj aftësitë e mia të komunikimit verbal dhe joverbal

Kërkesat/Vërejtje specifike:

  • Pajisjet e nevojshme që po përmenden përgjatë udhëzimeve të aplikimit të seancës
  • Trajnuesi duhet të ketë njohuri praktike bazë përkatëse të temës
  • Trajneri duhet të jetë në gjendje të krijojë marrëdhënie kuptimplote me të trajnuarit e tyre