Aktiviteti 2 “Një foto tregon një mijë fjalë, apo më shumë?”

https://www.pexels.com/photo/woman-pinning-sketch-to-wall-9849323/

Qëllimi i aktivitetit është t'i bëjë pjesëmarrësit të ndihen rehat në ndarjen e një eksperience/historie të kaluar. Kjo do t'i lejojë pjesëmarrësit të njohin perspektivën e tyre pasi përvojat e kaluara janë ato që na formojnë. Gjithashtu, ky aktivitet do t'i lejojë pjesëmarrësit të njohin emocionet e tyre. Pjesëmarrësit do të mësohen gjithashtu të kenë vetëbesim në ndarjen, hapjen ndaj të tjerëve dhe njohjen e perspektivës së tyre. Për më tepër, pjesëmarrësit do të mësojnë rëndësinë e tregimit dhe si të përdorin teknikat e komunikimit verbal dhe joverbal (duke përdorur fotografi për të shprehur historinë dhe emocionet e tyre).

Kohëzgjatja: 1 orë

1. Tregojuni këtë video pjesëmarrësve:

https://www.youtube.com/watch?v=NqCsc31xg24

2. Pas përfundimit të videos, trajneri u kërkon pjesëmarrësve të bëjnë një diskutim të vogël mbi atë që ata menduan për videon.
Pyetjet që duhen bërë nga trajneri për të lehtësuar diskutimin:

- Në çfarë mënyre mendoni se ndarja e historisë suaj mund t'ju ndihmojë juve dhe të tjerëve?

- Pse mendoni se ne ngurrojmë të ndajmë përvojat tona?

- Pse mendoni se ne frenojmë të ndajmë emocionet tona?

- Si e formojnë përvojat tona të kaluara mënyrën se si e shohim botën dhe si veprojmë?

3. Pas përfundimit të diskutimit, pjesëmarrësit do t'u kërkohet nga trajneri të mendojnë për një histori, një ngjarje ose incident që ata besonin se kishte ndikuar tek ata në një farë mënyre.

4. Më pas pjesëmarrësve do t'u shfaqet një set fotografish artistike të bëra nga fotografë profesionistë. Më pas pjesëmarrësve do t'u kërkohet të zgjedhin disa fotografi dhe t'i vendosin ato në rregull. Fotografitë në thelb do të përshkruajnë historinë që ata menduan. Fotografitë mund të tregojnë një emocion, diçka që u kujton atyre historinë (p.sh. një vend, vendndodhje, fytyrë etj).

5. Më pas, pjesëmarrësit do të tregojnë fotot e tyre (në një mënyrë tregimi) dhe më pas do të shpjegojnë pse i zgjodhën fotot (çfarë i bënë të ndjenin fotot, çfarë mendojnë ata se është perspektiva e fotos dhe pse mendojnë se kjo përputhet me këndvështrimin e tyre bazuar në ngjarjen/historinë që duan të tregojnë).

6. Pasi secili pjesëmarrës të tregojë historinë e tij përmes imazheve, një seancë diskutimi dhe reflektimi do të lehtësohet nga trajneri, ku të gjithë diskutojmë pikëpamjet, këndvështrimet e tyre dhe se si historia i ka formuar ata që janë sot.
Përmbajtja e mësimit