Mohimi i të drejtës së autorit

I gjithë materiali audio-vizual u aksesua lirshëm nga platformat e imazheve falas internet dhe/ose YouTube dhe zbatohen ligjet e përdorimit drejtë pa synimin për shkelur ndonjë drejtë autori. Nëse mendoni se drejtat e autorit janë shkelur, na kontaktoni www.peoplehelpthepeople.eu për ta zgjidhur çështjen një mënyrë drejtësie restauruese.