Njësia 2 Zbatimi I punëtorive (Workshopeve) për të shkruar dhe lexuar dramë

“Kam kuptuar se di t’i bëj gjërat dhe kjo më motivon të shkëlqej.” Katsina