Tema 3 Lehtësimi i seminareve

Duke u nisur nga ëndrrat dhe pasionet, nga nevoja për të pohuar veten, do të fokusohemi në shtigje individuale apo kolektive, të cilat përshkohen nga pyetje, dyshime, frika, dëshira dhe që kundërshtojnë pengesat kulturore, familjare dhe personale.

Moderatori do të përdorë pyetje të tilla si:

  • A është kaq e lehtë të marrësh një rrugë karriere që shkëputet nga sfondi i dikujt, apo është e pranueshme dhe e paarritshme të bësh një karrierë profesionale nga pasioni i dikujt?
  • A shënon shkëputje nga identiteti kulturor zgjedhja për t’u martuar me dikë nga një komunitet ose prejardhje tjetër shoqërore? Si mund të çlirohet njeriu nga pritshmëritë e familjes dhe të kapërcejë paragjykimet?
  • Si mund ta gjejmë veçantinë tonë dhe të kuptojmë pikat tona të forta? Si mund ta pohojmë veten në një mënyrë bindëse për të kapërcyer pengesat që qëndrojnë në rrugën e zgjedhjeve tona?

Punëtoria do zhvillohet 8 sesione:

  • 5 punëtori dy-orëshe të shkrimit: prodhimi i teksteve dhe leximet me zë të lartë për grupin
  • 2 seanca nga 2 orë teatër/aktrim zanor
  • Lexim publik i teksteve të përzgjedhura, ndër ato të prodhuara nga pjesëmarrësit