Σχετικά

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και η διερεύνηση προκλήσεων σε κοινωνίες μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. Μερικές φορές, οι άνθρωποι υποτιμούν τη δύναμη της Τέχνης και του Πολιτισμού στην καθημερινή ζωή και το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των αποκλεισμένων ατόμων.

  • CIEP
  • Association de Gestion des Fonds Européens
  • Associazione People Help the People
  • Center for Social Innovation
  • IASIS NGO
  • Kolegji Universum O.P
  • CSC-diversité