Εκπαιδευτική Συνεδρία #6: Αναγνωρίστε τις δικές σας προοπτικές και τις απόψεις άλλων χρησιμοποιώντας παιχνίδια.

Last updated: 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσω αυτής της ενότητας σκοπεύουμε να επιτρέψουμε στους διαμεσολαβητές ή τους εκπαιδευτές να βοηθήσουν ομάδες ευάλωτων ατόμων να αναπτύξουν τις κοινωνικές, σχεσιακές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν:

  • Να ασκήσουν την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους
  • Να θέτουν τον εαυτό του/της σε κατάσταση ατομικής και συλλογικής επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής
  • Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση
  • Να ενεργούν συνεργατικά και να εργάζονται σε ομάδες
  • Να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες
  • Να διεκδικούν τους εαυτούς τους ως φορείς ιδεών και συνεισφοράς στην επίλυση προβλημάτων.

Τα εργαστήρια αυτά είναι επίσης ζήτημα διασκέδασης, ενώ οι συμμετέχοντες θα αφεθούν ελεύθεροι και θα ασκήσουν την ελεύθερη έκφραση.