Εκπαιδευτική Συνεδρία #7: Αναγνωρίζοντας τις δικές μας και τις προοπτικές των άλλων μέσα από εργαστήρια γραφής και θεατρικής ανάγνωσης.

Last updated: 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ειδικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτή η ενότητα 2 αποτελεί συνέχεια της ενότητας με τίτλο “Αναγνώριση των δικών μας και των απόψεων των άλλων μέσα από παιχνίδια”. Αυτά τα 2 εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιηθούν παράλληλα ή ανεξάρτητα.

Στόχος αυτής της δεύτερης ενότητας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να βοηθήσουν ομάδες ευάλωτων ατόμων να αναπτύξουν συμπεριφορικές και εγκάρσιες δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πορεία τους προς την απασχόληση.

Τα άτομα θα είναι σε θέση να :

    • Να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες
    • Να χρησιμοποιούν όλες τις μορφές επικοινωνίας
    • Να εργάζονται για τον εαυτό τους και τη θέση τους στην ομάδα
    • Να αναδείξουν τις “χειραφετητικές” τους λέξεις
    • Να δημιουργήσουν από κοινού μια καλλιτεχνική παραγωγή

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων