ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Ice-breaking άσκηση“the ball”

Περιγραφή:

Για να συστηθούμε, ας περάσουμε την μπάλα για να την πάρει ο καθένας με τη σειρά του και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Το πρώτο: το μικρό μου όνομα. Μόλις απαντήσουν όλοι, περνάμε την μπάλα ο ένας στον άλλο και λέμε το όνομα κάποιου άλλου. Κάνουμε το ίδιο για τις 5 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 15 λεπτά

  • Το μικρό μου όνομα
  • Η ηλικία μου
  • Πόσα παιδιά έχω
  • Πόσα χρόνια είμαι άνεργος
  • Τι δίπλωμα ή τίτλο έχω

Και τέλος, θα υπάρξει ένα τελευταίο όπου ο εκπαιδευτής είναι πιθανό να σας ρωτήσει για οτιδήποτε, για οποιονδήποτε:

  • Η ηλικία του Ρότζερ!
  • Πόσα παιδιά έχει η Aurelie;
  • Πόσο καιρό είναι άνεργος ο Ντάνιελ;