ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 How to evaluate your self-esteem?

Διάρκεια: 30 λεπτά

Η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση που κάνουμε στον εαυτό μας, τη δική μας αξία. Συνδέεται επομένως με την αυτοεπιβεβαίωση. Κάνοντας το παρακάτω τεστ, ανακαλύψτε μια αξιολόγηση της αυτοεκτίμησής σας.

Αυτή είναι μια κλίμακα που κατασκευάστηκε από τον Rosenberg το 1965. Μετρά την άποψή μας για τον εαυτό μας, την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας ως άτομο.

Καμία απάντηση δεν είναι «σωστή». Απλά ακούστε τα προσωπικά σας συναισθήματα για τον εαυτό σας.

Προτάσεις
Διαφωνώ απόλυτα
Μάλλον διαφωνώ
Μάλλον συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Νομίζω ότι είμαι άνθρωπος με αξία, τουλάχιστον ίσος με οποιονδήποτε άλλον
1
2
3
4
Νομίζω ότι έχω μια σειρά από καλά προσόντα
1
2
3
4
Συνολικά, τείνω να θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο
4
3
2
1
Είμαι σε θέση να κάνω πράγματα όπως οι περισσότεροι άνθρωποι
1
2
3
4
Νιώθω λίγους λόγους να είμαι περήφανος για τον εαυτό μου
4
3
2
1
Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου
1
2
3
4
Γενικά, είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου
1
2
3
4
Θα ήθελα να έχω περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό μου
4
3
2
1
Μερικές φορές νιώθω πραγματικά άχρηστος
4
3
2
1
Μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι καλός για το τίποτα
4
3
2
1

Προσθέστε τις βαθμολογίες σας και αθροίστε τις.

  • Βαθμολογία κάτω από 25: η αυτοεκτίμησή σας είναι πολύ χαμηλή. Η εργασία σε αυτόν τον τομέα φαίνεται σκόπιμη.
  • Βαθμολογία μεταξύ 25 και 31 : η αυτοεκτίμησή σας είναι χαμηλή. Η εργασία σε αυτόν τον τομέα θα ήταν επωφελής.
  • Βαθμολογία μεταξύ 31 και 34 : η αυτοεκτίμησή σας είναι μέτρια.
  • Βαθμολογία μεταξύ 34 και 39 : η αυτοεκτίμησή σας είναι υψηλή.
  • Βαθμολογία πάνω από 39 : η αυτοεκτίμησή σας είναι πολύ ισχυρή και τείνετε να είστε πολύ διεκδικητικοί.

Κατά τη γνώμη σου, είναι ‘λάθος’ να έχεις υψηλή ή πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση;