ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 The Chinese portrait

Διάρκεια: 15 λεπτά

Από την παρακάτω λίστα, επιλέξτε 4 πρωτότυπους τρόπους με τους οποίους θα θέλατε να συστηθείτε στην ομάδα:

 • Αν ήμουν χρώμα, θα ήμουν ……………………………………………….
 • Αν ήμουν ζώο, θα ήμουν ……………………………………………………
 • Αν ήμουν άθλημα, θα ήμουν ………………………………..
 • Αν ήμουν διάσημος άνθρωπος, θα ήμουν…………………………
 • Αν ήμουν χώρα ή περιοχή, θα ήμουν ………………………………..
 • Αν ήμουν λουλούδι ή φυτό, θα ήμουν ………………………………..
 • Αν ήμουν υπερήρωας, θα ήμουν ……………………………….
 • Αν ήμουν τραγούδι, θα ήμουν ……………………………………..
 • Αν ήμουν ταινία, θα ήμουν ………………………………..
 • Αν είχα μια υπερδύναμη, θα είχα ή θα έκανα ……………………….
 • Αν ήμουν πιάτο, θα ήμουν ……………………………………….