Δραστηριότητα 1 Icebreaker: IMPRO

improvisibles | gorka ganso | Flickr

Σε αυτή τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτής καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και συστήνεται, στη συνέχεια παρουσιάζει τους στόχους της εκπαιδευτικής συνεδρίας και ζητά από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις προσδοκίες τους. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα οργανώσει το "IMPRO'Icebreaker" για να κάνει τους πάντες να έχουν αυτοπεποίθηση.

Διάρκεια: 20-30 λεπτά
IMPRO’Icebreaker:

Αυτό το παιχνίδι μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να φιλοξενήσει οποιαδήποτε τέχνη. Στην περίπτωση του Αυτοσχεδιασμού, δίνεται στους μαθητές ένα φωτοτυπημένο φύλλο με εικόνες που αντιπροσωπεύουν συναισθήματα και γεγονότα. Οι μαθητές κόβουν και επικολλούν τις φωτογραφίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν στον «Φωτογραφικό τους πίνακα». Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες έναν προς έναν να πουν μια ιστορία για τον εαυτό τους (με πραγματικά γεγονότα) για να συστηθούν στην υπόλοιπη ομάδα.