Δραστηριότητα 2 ‘A picture tells a thousand words, or more?’

https://www.pexels.com/photo/woman-pinning-sketch-to-wall-9849323/

Στόχος της δραστηριότητας είναι να κάνει τους συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα όταν μοιράζονται μια προηγούμενη εμπειρία/ιστορία. Αυτό θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τη δική τους οπτική, καθώς οι εμπειρίες του παρελθόντος είναι αυτές που μας διαμορφώνουν. Επίσης, αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν επίσης να έχουν αυτοπεποίθηση στο να μοιράζονται, να ανοίγονται στους άλλους και να αναγνωρίζουν τη δική τους οπτική. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τη σημασία της αφήγησης και πώς να χρησιμοποιούν τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας (χρησιμοποιώντας φωτογραφίες για να εκφράσουν την ιστορία και τα συναισθήματά τους).

Διάρκεια: 1 ώρα
1. Αυτή η άσκηση ξεκινά με ένα βίντεο (διαρκεί περίπου 12 λεπτά)

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=NqCsc31xg24

2. Μετά το τέλος του βίντεο, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να κάνουν μια μικρή συζήτηση σχετικά με τη γνώμη τους για το βίντεο.

Ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν από τον εκπαιδευτή για να διευκολυνθεί η συζήτηση:

- Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η κοινοποίηση της ιστορίας σας μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους άλλους;

- Γιατί πιστεύετε ότι αποκλείουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας;

- Πώς οι προηγούμενες εμπειρίες μας διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και πώς ενεργούμε;

3. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν από τον εκπαιδευτή να σκεφτούν μια ιστορία, ένα γεγονός ή περιστατικό που πίστευαν ότι τους επηρέασε με κάποιο τρόπο.

4. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες ένα σύνολο καλλιτεχνικών φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από επαγγελματίες φωτογράφους. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μερικές φωτογραφίες και να τις βάλουν σε σειρά. Οι φωτογραφίες θα απεικονίζουν ουσιαστικά την ιστορία που σκέφτηκαν. Οι φωτογραφίες μπορούν να δείξουν ένα συναίσθημα, κάτι που τους θυμίζει την ιστορία (π.χ. ένα μέρος, τοποθεσία, πρόσωπο κ.λπ.).

5. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα δείξουν ο καθένας τις φωτογραφίες του (με τρόπο αφήγησης) και στη συνέχεια θα εξηγήσει γιατί επέλεξαν τις φωτογραφίες (τι τους έκαναν να αισθανθούν οι φωτογραφίες, τι πιστεύουν ότι είναι η οπτική γωνία της φωτογραφίας και γιατί πιστεύουν ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με τη δική τους οπτική με βάση το γεγονός/ιστορία που θέλουν να πουν).

6. Αφού κάθε συμμετέχων δείξει την ιστορία του μέσω εικόνων, θα διευκολυνθεί μια συνεδρία συζήτησης και προβληματισμού από τον εκπαιδευτή, όπου όλοι θα συζητήσουμε τις απόψεις, τις προοπτικές και πώς η ιστορία τους διαμόρφωσε σε αυτό που είναι σήμερα.
Φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη δραστηριότητα:

Περιεχόμενο Κεφαλαίου