Δραστηριότητα 3 Energizer: ‘Two truths and a lie’

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-talking-to-each-other-3182765/

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ζευγάρια. Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να κάνει τρεις δηλώσεις ο ένας στον άλλον, δύο να είναι αληθινές δηλώσεις γι' αυτόν και μία ψέμα. Στη συνέχεια, το άλλο άτομο θα κληθεί να αποφασίσει ποιες δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες όχι. Στη συνέχεια, τα ζευγάρια θα αλλάξουν και η διαδικασία θα επαναληφθεί άλλες 2 φορές.

Διάρκεια: 20 λεπτά