Δραστηριότητα 3 “Improvised” Response

Riposte | Chesapeake Fencing Club’s Second Annual MegaBout F… | Flickr

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα ορίσουν μαζί τις πολλαπλές επιλογές, δράσης και αντίδρασης, όταν αντιμετωπίζουν παρενόχληση στο δρόμο, στην εργασία, στην ιδιωτική ζωή κ.λπ.

Οι συμμετέχοντες θα παίξουν ρόλους και θα κάνουν χρήση του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου για να δράσουν και να αντιδράσουν σε καταστάσεις παρενόχλησης σε διαφορετικά πλαίσια.

Οι συμμετέχοντες θα εναλλάσσουν τους ρόλους του θύματος και του θύτη.

Διάρκεια: 30 λεπτά