Δραστηριότητα 4 Body language

Dance ¬ 6752 | Lieven SOETE | Flickr

Βίντεο

Η γλώσσα του σώματος είναι το άρρητο μέρος της επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε για να αποκαλύψουμε τα αληθινά μας συναισθήματα και να δώσουμε στο μήνυμά μας μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο. Ο ένας πηγαίνει προς τον άλλον με ένα βάδισμα, λέει ένα συναίσθημα δυνατά και λέει το όνομά της/του (μπορεί και να σφίξει το χέρι του άλλου ατόμου) και ούτω καθεξής.

Μετά την άσκηση, ο εκπαιδευτής θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες τι παρατήρησαν (εκφράσεις των ματιών, η γλώσσα του σώματος, κ.λπ.).

Ο στόχος είναι να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών.
Περιεχόμενο Κεφαλαίου