Δραστηριότητα 4 ‘Power of silence- Listening through photographs’

https://www.pexels.com/photo/teenage-couple-sharing-headphones-against-blue-sky-9654031/

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξασκηθούν οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η περιέργεια και η κατανόηση των προοπτικών των άλλων. Ακούγοντας τις ιστορίες των άλλων, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην κατανόηση της οπτικής τους. Τι ένιωσαν, γιατί το ένιωσαν, γιατί αντέδρασαν με τον τρόπο που έκαναν και πώς αυτό το γεγονός διαμόρφωσε τη ζωή τους. Επιλέγοντας στη συνέχεια εικόνες χωρίς λέξεις που αντιπροσωπεύουν την ιστορία, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δείξουν πόσο καλά κατάφεραν να εκτελέσουν την «ενεργητική ακρόαση», καθώς και να κατανοήσουν την οπτική γωνία του ζευγαριού τους.

Διάρκεια: 50 λεπτά
1. Αυτή η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με ένα βίντεο.
Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=qpnNsSyDw-g

2. Μετά το τέλος του βίντεο, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να κάνουν μια μικρή συζήτηση σχετικά με τη γνώμη τους για το βίντεο.

Ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν από τον εκπαιδευτή για να διευκολυνθεί η συζήτηση:

- Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική η ενεργητική ακρόαση;

- Πώς μας βοηθά η ενεργητική ακρόαση να κατανοήσουμε την οπτική γωνία των άλλων;

- Πώς πιστεύετε ότι η ενεργητική ακρόαση ωφελεί τον ακροατή;

3. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ζευγάρια. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν μεταξύ τους μια ιστορία από το παρελθόν τους. Μπορεί να είναι όποια ιστορία θέλουν. Κάθε συμμετέχων θα πει στο ζευγάρι του την ιστορία του, τι συνέβη, τι ένιωσε κ.λπ.

4. Αφού ακούσουν το ζευγάρι τους, οι άλλοι συμμετέχοντες θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξουν μερικές φωτογραφίες που πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύουν την ιστορία του ζευγαριού τους, τα συναισθήματά τους κ.λπ.

5. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ομάδα και κάθε συμμετέχων θα εξηγήσει γιατί επέλεξε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες με βάση αυτά που άκουσαν από την ιστορία του ζευγαριού τους. Οι εικόνες που επιλέγουν πρέπει να απεικονίζουν την οπτική γωνία του άλλου ατόμου.
Φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη δραστηριότητα: