Δραστηριότητα 5 ‘What did you see?’

https://www.pexels.com/photo/young-slim-and-obese-women-sitting-back-to-back-in-white-studio-6975319/

Αυτή η δραστηριότητα θα τονίσει τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης, της κατανόησης της δικής της οπτικής γωνίας, της κατανόησης της οπτικής γωνίας των άλλων και της κατανόησης του πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η δική τους οπτική και οι οπτικές των άλλων για την ίδια κατάσταση/συμβάν.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να επισημάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, ως συνέχεια της Δραστηριότητας 4, αυτή η Δραστηριότητα υπογραμμίζει τη σημασία της Ενεργητικής Ακρόασης. Μόνο με την εφαρμογή των δεξιοτήτων Ενεργητικής Ακρόασης θα μπορέσει το άτομο να κατανοήσει την εικόνα που εξηγεί το ζευγάρι του. Δεύτερον, αυτή η Δραστηριότητα υπογραμμίζει πώς κάθε άτομο έχει διαφορετική οπτική και ερμηνεύει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Για να κατανοήσουμε την προοπτική των άλλων και να δημιουργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι κατανοούμε τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και είναι σημαντικό να μάθουμε από την εμπειρία των άλλων.

Διάρκεια: 40 λεπτά
1. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ζευγάρια των 2.

2. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καθίσουν με την πλάτη γυρισμένη ο ένας στον άλλο.

3. Σε έναν συμμετέχοντα θα δοθεί μια έγχρωμη φωτογραφία ενός αντικειμένου, εκδήλωσης, σκηνικού κ.λπ.

4. Στους άλλους συμμετέχοντες θα δοθεί ένα κενό χαρτί και χρωματιστά μολύβια.

5. Ο συμμετέχων με την εικόνα θα περιγράψει τη φωτογραφία (π.χ. Μέγεθος των αντικειμένων, τοποθεσία, χρώματα κ.λπ.)

6. Ο άλλος συμμετέχων θα ζωγραφίσει ό,τι καταλαβαίνει με βάση την περιγραφή που έκανε το ζευγάρι του.

7. Οι συμμετέχοντες θα ζητήσουν να συγκρίνουν τα σχέδια και τις φωτογραφίες τους.

8. Στο τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν στη γενική ομάδα και θα συζητήσουν όλοι μαζί γιατί πιστεύουν ότι οι φωτογραφίες και τα σχέδια είναι τόσο διαφορετικές ή τόσο παρόμοιες.
Φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη δραστηριότητα: