Δραστηριότητα 7 ‘Creating my own perspective’

https://www.pexels.com/photo/photo-camera-recording-vlog-in-modern-workspace-4491445/
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αυξήσει την περιέργεια και την αυτοενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της φωτογραφίας. Αυτή η δραστηριότητα θα τους επιτρέψει να αναγνωρίσουν την καλλιτεχνική τους πλευρά και να παρουσιάσουν με μη λεκτικό τρόπο την οπτική τους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξηγήσουν γιατί φωτογράφισαν με τον τρόπο που έκαναν και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμπνεύσουν τους άλλους.


Αυτή θα είναι μια πρακτική και διαδραστική άσκηση.

«Η φωτογραφία νεκρής φύσης είναι μια μορφή επαγγελματικής φωτογραφίας που απεικονίζει άψυχα αντικείμενα ή θέματα». - https://www.format.com/online-portfolio-website/still-life-photography/guide
1. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ένα σύνολο αντικειμένων και θα τους ζητηθεί να επιλέξουν κάποια αντικείμενα.

2. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πάρουν τα αντικείμενα μαζί με κάποιο εξοπλισμό που θα τους παρέχεται και να επιλέξουν μια περιοχή στο δωμάτιο και να τοποθετήσουν τα αντικείμενα με όποιον τρόπο θέλουν.

3. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ή τις φωτογραφικές μηχανές τους και να φωτογραφίσουν τα αντικείμενα με όποιον τρόπο θέλουν. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γωνία, από οποιαδήποτε απόσταση, ασπρόμαυρο ή έγχρωμο, με οποιοδήποτε φόντο ή φωτισμό.

4. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν εκ νέου και θα δείξουν την επιλεγμένη φωτογραφία τους στην υπόλοιπη ομάδα.

5. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα και τον τρόπο φωτογράφησης.
Φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη δραστηριότητα:

‘Still life photography is a form of professional photography that depicts inanimate objects or subject matters.’ - https://www.format.com/online-portfolio-website/still-life-photography/guide