Δραστηριότητα 8 Αξιολόγηση: ‘‘What have I learned & How will this benefit me?’

Αυτό θα είναι μια στοχαστική/συζήτηση και διαδραστική άσκηση.

Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες έναν προς έναν να αναλογιστούν τι έμαθαν, να μοιραστούν ποια σκέψη ήταν πιο ενδιαφέρουσα για την εμπειρία τους και πώς νιώθουν μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δώσουν σχόλια στον εκπαιδευτή.

Περιεχόμενο Κεφαλαίου