Δραστηριότητα 8 Αυτο-αξιολόγηση: “SWOT Analysis”

Η αυτοαξιολόγηση είναι η ικανότητα να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να δεις πού είσαι καλός και πού χρειάζεται ακόμα να αναπτυχθείς. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στάδιο, οπότε δώστε όσο περισσότερες γνήσιες απαντήσεις μπορείτε:

Διάρκεια: 30 λεπτά
Περιεχόμενο Κεφαλαίου