Δραστηριότητες

«Καταλαβαίνω καλύτερα τι χρειάζομαι, τι θέλω και τι δεν θέλω. Έχω δει ότι μπορώ να κάνω πράγματα και όλο αυτό με κάνει να θέλω να ξεκινήσω ξανά». Μαρία

«Μετά τα εργαστήρια, έβλεπα πιο συχνά τον σύμβουλό μου, αποδέχτηκα ότι υπήρχαν βήματα που έπρεπε να κάνω για να προχωρήσω». Βίνσεντ

Περιεχόμενο Κεφαλαίου