Ενότητα 1 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω εργαστηρίων γραφής και θεατρικής ανάγνωσης

“Αισθάνθηκα λιγότερο μόνη, συνειδητοποίησα ότι και άλλοι είχαν επίσης περίπλοκες και επώδυνες ιστορίες και διαδρομές”. Amina