Ενότητα 1 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω του εργαλείου της παιχνιδοποίησης

“Είμαι πιο χαλαρή όταν επιστρέφω στο σπίτι και πιο διαθέσιμη για τα παιδιά μου ή τον σύζυγό μου”. Sara