Μάθημα 3 Ποια εργαλεία χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα podcast;

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα Podcast, θα χρειαστείτε συγκεκριμένο εξοπλισμό όπως:

  • Μικρόφωνα
  • Wi-fi
  • Συσκευή ηχογράφησης (ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης, μαγνητόφωνο, υπολογιστής, smartphones…)
  • Mixers
  • Ακουστικά
  • Κάμερα (σε περίπτωση βίντεο Podcast)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο:

HowtoStartaPodcast2020:Podcasting for Beginners – Bing video

Περιεχόμενο Κεφαλαίου