Μάθημα 1 Ένα εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

  • Η συγγραφή και το θέατρο θεωρούνται αξιόλογα εργαλεία για την ανάπτυξη ευκαιριών ανταλλαγής, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης.
  • Η γραφή, το θέατρο και τα συστατικά τους είναι εμπειρίες της ουσιαστικής πραγματικότητας, οι οποίες φέρνουν στο παιχνίδι όλα τα στοιχεία της ζωής μέσω μιας μορφής, μιας γλώσσας, ενός χώρου που περιλαμβάνει τον εαυτό μας και τους άλλους.
  • Αναπτύσσουν μεταξύ των συμμετεχόντων μια νέα αντίληψη του εαυτού τους και τους βοηθούν να ανοιχτούν στο περιβάλλον.
  • Η παιδαγωγική πρέπει να συνδυάζει την ευελιξία στην πράξη της δημιουργίας και την αυστηρή εργασία. Πρέπει επίσης να προτείνει μια πολύ προοδευτική πορεία, προσαρμοσμένη σε κάθε συμμετέχοντα.

“Αυτά τα τακτικά ραντεβού με βοήθησαν να αισθάνομαι καλύτερα” Lara