Μάθημα 1 Εισαγωγή

Το παιχνίδι υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στην ιστορία. Για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή για να αναπτύξουμε δημιουργικά κάποιες βασικές δεξιότητες των ατόμων όπως:

  • Να έχουν άποψη και να την στηρίζουν επιχειρηματολογώντας τη θέση τους
  • Να εκφράζουν τη δική τους άποψη και να έχουν επίγνωση της άποψης των άλλων
  • Να αλληλεπιδρά η δική τους οπτική γωνιά με την οπτική γωνιά άλλων ατόμων
  • Να αναπτύσσουν δικές τους στάσεις και ρόλους στην ομάδα.

Θα χρειαστούν 5 συνεδρίες για να ανακαλύψετε πώς τα παιχνίδια μπορούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές, να αναπτύξουν την ικανότητα να παίζετε διαφορετικούς ρόλους, να δημιουργείτε νέες στρατηγικές και να συνειδητοποιείτε την εξέλιξή σας.

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα προτείνονται διαφορετικά παιχνίδια για την ανάπτυξη και ενίσχυση διαφορετικών δεξιοτήτων μέσα από καταστάσεις παιχνιδιού ρόλων που παρουσιάζουν συμπληρωματικά και ποικίλα προβλήματα και λύσεις.