Μάθημα 1 Ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή και η Παιδαγωγική του Προσέγγιση

Ο ρόλος του συντονιστή είναι κεντρικός για την υλοποίηση των εργαστηρίων παιχνιδιών.

  • Προηγουμένως, είναι σημαντικό να καθοριστεί το περιεχόμενο, το πλαίσιο του εργαστηρίου, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής προσδιορίζει τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν και επιλέγει τα παιχνίδια που θα προταθούν στους συμμετέχοντες και θα τους επιτρέψουν να εργαστούν πάνω σε αυτές τις στοχευμένες δεξιότητες.
  • Ένα παράδειγμα δεξιοτήτων και παιχνιδιών για τη διασταύρωση των πινάκων είναι διαθέσιμο στη σελίδα 13 του εκπαιδευτικού πακέτου (βλέπε ιστότοπο έργου- Αποτέλεσμα 2).
  • Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο συντονιστής εισάγει τα παιχνίδια & τους κανόνες και ελέγχει ότι είναι κατανοητά. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, καθοδηγεί, υποστηρίζει, παρατηρεί τη συμπεριφορά & τις επιλογές στρατηγικής, ενθαρρύνει, εκτιμά την πρόοδο και τις αποφάσεις των μαθητών και ενισχύει την συζήτηση στην ομάδα.
  • Στο τέλος της συνεδρίας και μετά τα παιχνίδια, ο/η διαμεσολαβητής/τρια κάνει απολογισμό ρωτώντας τους/τις εκπαιδευόμενους/ες για την εμπειρία τους και τα οφέλη του παιχνιδιού όσον αφορά τους στόχους και τα οφέλη για την καθημερινή τους ζωή.