Μάθημα 1 Παιδαγωγική προσέγγιση των εργαστηρίων

  • Για να αναπτύξετε την παιδαγωγική προσέγγιση, ξεκινήστε με τον προσδιορισμό ενός θέματος και επιλέξτε λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα ή άλλο υλικό σχετικά με το επιλεγμένο θέμα.
  • Το επιλεγμένο θέμα για το παρόν σχέδιο είναι η χειραφέτηση των γυναικών, με τίτλο ” Απελευθέρωση”. Ο κύριος στόχος είναι να πειραματιστούν με ομάδες ευάλωτων ατόμων μορφές εμπλοκής και απελευθέρωσης στους χώρους τους.
  • Για να υπάρξει μια δημιουργική διαδικασία, πρέπει να καθοριστεί ένα ακριβές και δομημένο πλαίσιο (καλοσύνη, μη κριτική, σεβασμός, ακρόαση, αλληλεγγύη) για τους συμμετέχοντες. Καθώς η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και δυσκολίες, με αβεβαιότητες, αυτό μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Αυτό το πλαίσιο θα έχει επομένως μια περιοριστική λειτουργία, η οποία θα εγγυάται μια εξελισσόμενη διαδικασία εργασίας για κάθε συμμετέχοντα.
  • Προκειμένου να αφήσουν ένα πολύτιμο και διαρκές ίχνος αυτών των εργαστηρίων, η αποκατάσταση των κειμένων που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες θα λάβει τη μορφή μιας συλλογής με τίτλο “Emancipation(s)” και δημόσιων αναγνώσεων (μαγνητοσκοπημένων) που συνδιαμορφώθηκαν και εκτελέστηκαν από τους ίδιους.