Μάθημα 2 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Απασχόληση

  • Στόχος των εργαστηρίων παιχνιδιών είναι να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των ανθρώπων, τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την ακρόαση.
  • Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ακριβές και δομημένο πλαίσιο υπενθυμίζοντας τους κανόνες της καλοσύνης, της μη κρίσης, του σεβασμού, της ακρόασης, της στάσης “win-win” και της αλληλεγγύης μέσα στην ομάδα. Αυτό το πλαίσιο θα έχει στη συνέχεια μια καθησυχαστική λειτουργία, με σεβασμό σε όλους και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η οποία θα εγγυάται μια εξελισσόμενη διαδικασία εργασίας για όλους.
  • Οι δραστηριότητες παιχνιδιών προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για να αλληλεπιδράσετε με τους άλλους, να τους ακούσετε, να λάβετε υπόψη τις προτάσεις τους, να τις εκτιμήσετε ή να τις εμπλουτίσετε. Η αμοιβαία βοήθεια ενθαρρύνεται έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών και των παιχνιδιών. Οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν ότι εμπλουτίζουν το όραμά τους, την άποψή τους, τις στρατηγικές τους χάρη στις συνεισφορές της ομάδας και ότι είναι πιο επιτυχημένοι συλλογικά.
  • Κατά τη διάρκεια των συνεδριών και των παιχνιδιών, οι οδηγίες για τα παιχνίδια και η ανατροφοδότηση θα επικεντρωθούν σταδιακά στην εμβάθυνση των επιχειρημάτων. Οι μαθητές θα αποσαφηνίζουν τα λόγια τους, θα τα δομούν όλο και καλύτερα, θα επιχειρηματολογούν και θα δίνουν παραδείγματα.