Μάθημα 2 Δεξιότητες ενσωμάτωσης στην απασχόληση

Κατά τη διάρκεια αυτού του δημιουργικού ταξιδιού, οι συμμετέχοντες θα :

  • Αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες: διαπροσωπικές δεξιότητες, σεβασμός/ενσυναίσθηση, ακρόαση, εύρεση της θέσης τους σε μια ομάδα, διεκδίκηση, δημιουργία δεσμών, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, συμμετοχή σε ένα έργο
  • Ξεπεράσουν τις αναπαραστάσεις τους για τον εαυτό τους και τους “άλλους”
  • Ενισχύσουν τα εκφραστικά τους εργαλεία, όπως η γλώσσα, η γραφή και το θέατρο, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις για τον κόσμο, τα συναισθήματα και τις ιδέες τους
  • Να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους προοπτική
  • Να επιχειρηματολογήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τις ικανότητες κριτικής σκέψης
  • Να βιώνουν και να ονομάζουν τα συναισθήματά τους (για να απελευθερωθούν από φόβους και πεποιθήσεις για τον εαυτό τους και τους άλλους, να εκθέτουν τον εαυτό τους και να δέχονται να τους κοιτάζουν, να παίρνουν ευχαρίστηση)