Μάθημα 3 Οι 5 συνεδρίες συγγραφής και οι 3 συνεδρίες θεατρικής ανάγνωσης

  • 1η συνεδρία συγγραφής: Συνθέτοντας μια ακροστιχίδα από το μικρό όνομα κάποιου.
  • 2η συνάντηση γραφής: Απελευθέρωση: ορισμός και γραφή της λέξης “χειραφέτηση” σε όλες τις γνωστές γλώσσες και πρόταση συνειρμών ιδεών από τις λέξεις “απελευθέρωση” και “περιορισμός”.
  • 3η συνάντηση γραφής: Η μέρα που είπες όχι: Περιγραφή της ημέρας που είπατε όχι με ελεύθερο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια επαγωγική δομή όπως: Χθες, σήμερα, αύριο- λέω όχι- δυσανασχετώ…
  • 4η συνάντηση γραφής: Γυναίκες και απελευθέρωση: Να γράψει κανείς τα όνειρά του για τη απελευθέρωση, το θυμό για απελευθέρωση, την εξέγερσή του σε μια επιστολή που απευθύνεται σε ένα πρόσωπο της επιλογής του (για τους άνδρες, μπείτε στη θέση μιας γυναίκας).
  • 5η συνάντηση γραφής: Κοινωνική απελευθέρωση: Συγγραφή μιας έκκλησης με θέμα την κοινωνική χειραφέτηση, την απελευθέρωση από την προκατάληψη, την ταπείνωση χρησιμοποιώντας μια επαγωγική δομή όπως αγανακτώ για/κατά/, …
  • 6η και 7η συνεδρία: Σκηνοθεσία δημόσιων αναγνώσεων: Σκηνοθεσία και εξάσκηση στην ανάγνωση των επιλεγμένων κειμένων, σύμφωνα με μια συλλογικά καθορισμένη σκηνοθεσία
  • 8η συνάντηση: Δημόσια παράσταση των δραματικών αναγνώσεων: σκηνοθεσία των αναγνώσεων μπροστά σε κοινό.