Μάθημα 3 Παιδαγωγικές Επιλογές

Τα εργαστήρια παιχνιδιών μπορούν να ολοκληρωθούν με μια δεύτερη σειρά εργαστηρίων για τη συγγραφή και την ανάγνωση θεατρικών κειμένων (βλ. Εκπαιδευτική Συνεδρία #7).

Μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές:

  • Επιλογή 1: ένας και μόνος συντονιστής με πολλαπλά προσόντα διευθύνει τα δύο εργαστήρια ή δύο διαφορετικοί συντονιστές, ο ένας με εξειδίκευση στη διευκόλυνση παιχνιδιών και ο άλλος στη συγγραφή και το δράμα,
  • Επιλογή 2: ανεξαρτησία ή αλληλεξάρτηση των 2 τεχνικών: τα εργαστήρια παιχνιδιών και γραφής/δραματικής ανάγνωσης θα διεξάγονται ανεξάρτητα ή εκ περιτροπής την ίδια εβδομάδα.

Αυτές οι δύο τεχνικές παρουσιάζονται ανεξάρτητα για μεγαλύτερη σαφήνεια στο εκπαιδευτικό πακέτο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου.