Μάθημα 4 Συμβολή των εργαστηρίων παιχνιδιών στην επαγγελματική δραστηριοποίηση

Οι ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια στην απασχόληση που καθιστούν δύσκολη την κινητοποίησή τους στη διαδικασία ένταξής τους. Συχνά απομονώνονται, αποσυντονίζονται και χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις πιθανότητες επιτυχίας τους. Συχνά έχουν χαμηλό επίπεδο προσόντων, αδύναμη γνώση της τοπικής γλώσσας και λίγες εργασιακές εμπειρίες. Για παράδειγμα: οι μονογονείς πρέπει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τους περιορισμούς της οικογενειακής οργάνωσης.

Έτσι, χάρη στα τακτικά εργαστήρια που διαρκούν αρκετές εβδομάδες και στη δυναμική που δημιουργείται στην ομάδα, οι άνθρωποι ξεπερνούν και παρακάμπτουν αυτές τις δυσκολίες. Βγαίνουν από τη δύσκολη κατάσταση και την απομόνωσή τους, βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους, διασκεδάζουν προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους και να τους ανοιχθούν νέες προοπτικές.

Μέσω του συμβολισμού του, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα να υπερβούμε τη γλώσσα και τα παρατηρήσιμα στοιχεία της κατάστασης. Επιτρέπει :

  • την ανάπτυξη γνώσεων όσον αφορά στρατηγικές στην αναζήτηση εργασίας, οι συμμετέχοντες κερδίζουν/χάνουν/βελτιώνονται, όπως ακριβώς πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν στις συνεντεύξεις για δουλειά, παρακάμπτουν εμπόδια, βρίσκουν λύσεις, παίρνουν αποφάσεις και προχωρούν!
  • Τα εργαστήρια αυτά βοηθούν στο να αλληλεπιδράσουν τα άτομα καλύτερα με τους άλλους, να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους και να πάρουν θέση σε διάφορα ζητήματα έτσι ώστε να αναπτύξουν μια πιο θετική αντίληψη του εαυτού τους και, ως εκ τούτου, μια πιο σίγουρη στάση απέναντι στους υπεύθυνους προσλήψεων σε μελλοντικές θέσεις εργασίας.