Μάθημα 4 Συμπέρασμα: Τέχνη και πολιτισμός για την κοινωνική ενσωμάτωση

🖙  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΧΟΝΤΕΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα εργαστήρια είναι πολύ θετικοί:

  • Ελευθερία έκφρασης. Τα εργαστήρια φέρνουν κάποια ελευθερία παρά την περίπλοκη και επώδυνη ζωή τους- μια καλύτερη προβολή στο μέλλον με την προθυμία να κάνουν σχέδια, να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τα όριά τους.
  • Στους ανθρώπους γύρω τους: ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον γονικό τους ρόλο και στην εκπαιδευτική τους αποστολή, καλύτερη συνεκτίμηση των αναγκών και των προσδοκιών των ανθρώπων γύρω τους.
  • Στις εμπειρίες και τις διαδρομές τους: τα εργαστήρια αποκάλυψαν δυσκολίες στη δική τους εμπειρία που άλλαξαν. Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αφεθούν, να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κατανοήσουν τη συνοχή των προηγούμενων διαδρομών τους, να ανακτήσουν την επιθυμία να ελέγχουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή θέτοντας κατάλληλους στόχους και στρατηγικές.