Sesioni i Trajnimit #2 – INVESTIGONI BOTËN DUKE PËRDORUR FOTOGRAFINË

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e të Mësuarit

  • Bëhuni të vetëdijshëm për potencialin e fotografisë në portretizimin e kulturës dhe në këtë mënyrë fuqizimin njerëzor
  • Inkurajoni idenë e përfshirjes sociale të të gjithëve
  • Demonstroni fuqinë e artit për të lehtësuar shprehjen krijuese
  • Krijoni së bashku një album artistik përfundimtar të thjeshtë por me ndikim (dhe më vonë një shfaqje në formë ekspozite) duke bërë foto brenda trajnimit i cili përbëhet nga anëtarë nga grupe të ndryshme por edhe foto nga jashtë.

Kërkesat/Vërejtje specifike

  • Trajnerë mendjehapur
  • Përgatitni pajisjet e nevojshme për të parandaluar problemet e panevojshme
  • Krijoni një mjedis social në të cilin pjesëmarrësit ndihen të mirëpritur dhe inkurajohen të jenë aktivë gjatë sesionit
  • Trajnerë të ditur në fushën e fuqizimit
  • Hapësirë/ambient miqësor (mundësisht një hapësirë me një tavolinë të madhe ku të gjithë pjesëmarrësit mund të ulen rreth e rrotull)
  • Trajnerë për të fituar besimin dhe pjesëmarrësit
  • Hapësirë e sigurt për ndarje
  • 1 kamerë ose kamerë smartphone
  • Imazhe të printuara
  • Letër të bardhë
  • Lapsa me ngjyra
  • 1 laptop
  • Folësit
  • 1 projektor ose ekran më i madh