Sesioni i Trajnimit #4 – Le të bëjmë një Podcast

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

Mirë se vini në Modulin 1:

Le të bëjmë një Podcast!

Ky modul ofron njohuritë dhe informacionin e nevojshëm që përdoruesit të jenë në gjendje të kuptojnë se çfarë është një Podcast, pse njerëzit duhet ta prodhojnë atë, si ta prodhojnë, regjistrojnë dhe transmetojnë.

Kjo do t’ju sigurojë që të:

  • Rritni vetëvlerësimin tuaj
  • Supozoni të menduarit kritik ndaj qarqeve të informacionit dhe mësoni të njihni burimet e informacionit
  • Zbuloni aftësitë, aftësitë, qëndrimet dhe talentin tuaj
  • Ndani emocionet në një grup dhe bëhuni të vetëdijshëm për të qenë pjesë e një komuniteti
  • Krijoni një Podcast së bashku

A jeni gati? Le të bëjmë një Podcast!

Para se të fillojmë...

Në këtë modul do të përdoren mjete lehtësimi dhe socializimi si p.sh :

  • Copa letrash
  • Komike çmendura
  • Tulla vogla

Çdo lojë apo aktivitet do shërbejë për na njohur, për t’u shoqëruar dhe për lehtësuar mësimin