Sesioni i Trajnimit #5 – Njihni perspektivat duke përdorur FOTOGRAFI

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

  • Për të mësuar se si të ndajnë përvojat
  • Mësoni dhe kuptoni fuqinë e tregimit
  • Për të parë/kuptuar të tjerët përmes përvojave të tyre
  • Zbatoni aftësinë e të dëgjuarit aktiv
  • Përdorni komunikimin verbal dhe joverbal
  • Fuqizoni individët duke përdorur përvojat tona
  • Të rrisim vetëbesimin për veten dhe të tjerët
  • Fitoni besim në bashkëveprim me të tjerët

Kërkesat/Vërejtje specifike:

  • Trajner i specializuar në fuqizim
  • Hapësirë/ambient miqësor (mundësisht një hapësirë me një tavolinë të madhe ku të gjithë pjesëmarrësit mund të ulen rreth e rrotull)
  • Trajner për të fituar besimin apo pjesëmarrës
  • Hapësirë e sigurt për ndarje
  • 1 kamerë ose kamerë smartphone
  • Imazhe të printuara
  • Letër të bardhë
  • Lapsa me ngjyra
  • 1 laptop
  • Folës
  • 1 projektor ose ekran më i madh