Sesioni i Trajnimit #8 – Merrni veprime duke përdorur IMPROVIZIMIN

Last updated: 8 Dhjetor, 2022

Objektivat e mësimit

  • Bëhuni të vetëdijshëm për sistemin gjinor (dhe/ose dominimin e trefishtë)
  • Kuptoni se ky sistem na kalon neve si dhe të tjerët (dinamika individuale dhe grupore)
  • Emërtoni dhunën e marrë verbalisht.
  • Emërtoni arsyet pse mund të mbetem pa fjalë
  • Guxoni të “përdorni” trupin e tij, zërin nëse dëshironi + Improvizim
  • Pranoni të mos përgjigjeni dhe konsideroni të gjitha opsionet përballë “rreziqeve dhe kërcënimeve“
  • Përdorni improvizimin për t’iu përgjigjur agresionit: Provoni veten/kaloni mirë
  • Fitoni vetëbesim.

Kërkesat/Vërejtje specifike:

  • Qasja në një dhomë të madhe (improvizimi kërkon hapësirë)
  • Sillni rregullat e dashamirësisë (brenda grupit)
  • Një bilbil/ fishkëllim (ose duartrokitje).
  • Pjesëmarrësit: min 6 dhe maksimumi 15.