Aktivitet

“Unë e kuptoj më mirë atë që kam nevojë, çfarë dua dhe çfarë nuk dua, kam parë që mund t’i bëj gjërat, e gjithë kjo më bën të dua të filloj përsëri”. Maria

“Pas punëtorive, vija të takohesha më shpesh me këshilltarin tim, pranova se kishte hapa për të ecur përpara”. Vincent

Përmbajtja e mësimit