Aktivitetet

“Të shihja diçka ndryshe më ndihmoi të bëja një hap prapa nga kërkimi i punës sime.“ Aminata

Përmbajtja e mësimit