Aktiviteti 1 Akullthyesi: IMPRO

improvisibles | gorka ganso | Flickr

Në këtë aktivitet, trajneri mirëpret pjesëmarrësit dhe prezantohet, më pas prezanton objektivat e sesionit të trajnimit dhe u kërkon pjesëmarrësve të shprehin pritshmëritë e tyre. Më pas, trajneri do të organizojë "IMPRO'Icebreaker" për t'i bërë të gjithë të sigurt.

Kohëzgjatja: 20-30 minuta
IMPRO’Icebreaker:
Kjo lojë mund të modifikohet lehtësisht për të akomoduar çdo art. Në rastin e Improvizimit, nxënësve u jepet një fletë e fotokopjuar me fotografi që paraqesin emocione dhe fakte. Nxënësit presin dhe ngjisin fotot që duan të përdorin në “Tabelen e fotografive". Trajneri u kërkon pjesëmarrësve një nga një të tregojnë një histori për veten e tyre (me fakte reale) për t'u prezantuar pjesës tjetër të grupit..