AKTIVITETI 1: Ushtrimi për thyerjen e akullit “topi”

Përshkrim :

Për t’u prezantuar, le ta kalojmë topin përreth në mënyrë që të gjithë ta marrin me radhë dhe t’u përgjigjen pyetjeve. E para: emri im. Pasi të gjithë të jenë përgjigjur, ne ia kalojmë topin njëri-tjetrit dhe themi emrin e dikujt tjetër. Ne bëjmë të njëjtën gjë për 5 pyetjet.

Kohëzgjatja:

  • Emri
  • Mosha ime
  • Sa fëmijë I kam
  • Sa vite kam qenë e papunë
  • Çfarë diplome ose kualifikimi kam

Dhe së fundi, do të ketë një të fundit ku trajneri ka të ngjarë t’ju pyesë për çdo gjë, për këdo:

  • Mosha e Rogerit!
  • Sa fëmijë ka Aurelie?
  • Sa kohë ka Danieli i papunë?