AKTIVITETI 2: Histori e jetës profesionale

Për të qenë në gjendje të flisni për veten dhe të prezantoni veten gojarisht, mendoni përsëri për hapat kryesorë që ju çuan në periudhën tuaj të papunësisë.

  • Para së gjithash, është e rëndësishme të bëni një bilanc se nga vini profesionalisht. A keni punuar në të kaluarën, në çfarë fushe/sektori? Ishte plotësues apo ‘ushqim’? Po dilni nga shkolla? A prisnit të përballeni me këto vështirësi për të gjetur vendin tuaj në tregun e punës?
  • Atëherë shpjegoni se ku jeni tani. Mendoni për kushtet në të cilat po zhvilloheni. cfare po kerkoni ? Si ndiheni për veten tuaj? A besoni në shanset dhe aftësitë tuaja?

Përdorni grafikun – Unë dhe puna/unë dhe papunësia – lirisht. Mund të shkruani, të vizatoni emocione, të shtoni fjalë kyçe në fazat kryesore. Ajo duhet të flasë me ju dhe ju duhet të jeni në gjendje të lidheni me të.

Ky grafik do të shërbejë si bazë, një pikënisje për t’i shpjeguar grupit se kush jeni.