Aktiviteti 2 Improvizimi teatror

Përshkrim

Teatri improvizues, i quajtur shpesh improvizim ose improv, është forma e teatrit, shpesh komedi, në të cilën pjesa më e madhe ose e gjithë ajo që shfaqet është e paplanifikuar ose e pashkruar: e krijuar në mënyrë spontane nga interpretuesit.

Teatri i improvizimit është një teknikë artistike që ka ekzistuar gjatë historisë dhe në të gjitha trevat. Ashtu si commedia dell’arte, ku aktorët e rrugës denoncuan pushtetin përmes personazheve tipikë si Pantalon (një plak i pasur afër parave të tij), Doktori (një plak i pasur dhe inteligjent), Kapitani (një burrë dyzet vjeç që luan atë hijeshi strategjikisht). Zannis (shërbëtorët e Pantalon dhe Doktori në kujdesin e fëmijëve (dashnorëve) të këtij të fundit). Improvizimi ishte dhe është një mjet për të ndërtuar dhe punuar mbi personazhet në botën e teatrit.

Video

Aktivitet

Pas përfundimit të videos, trajneri u kërkon pjesëmarrësve të bëjnë një diskutim të vogël mbi atë që ata menduan për videon.Pyetjet që duhen bërë nga trajneri për të lehtësuar diskutimin:

  • Në çfarë mënyre mendoni se improvizimi mund të ndihmojë në shprehjen e emocioneve?
  • Si mund të na ndihmojë improvizimi për t’u përballur me kërcënimet/për të “përgjigjur”?
  • Pse seksizmi është problem?

Pas përfundimit të diskutimit, pjesëmarrësve do t’u kërkohet nga trajneri të mendojnë për një histori, një ngjarje ose incident që ata besonin se kishte ndikuar tek ata në një farë mënyre për të kuptuar më mirë seksizmin dhe ndikimet e tij.

Më pas, pjesëmarrësve do t’u kërkohet të shkruajnë në një copë letër “situata të përjetuara” me të cilat janë përballur individualisht.

Më pas, pjesëmarrësit do të shkëmbejnë tregimet e tyre të shkruara: secili pjesëmarrës do t’i lexojë grupit një histori të një tjetri.