Aktiviteti 3 Energizer: “Dy të vërteta dhe një gënjeshtër”

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-talking-to-each-other-3182765/

Gjatë këtij aktiviteti energjik pjesëmarrësit do të ndahen në dyshe. Secilit pjesëmarrës do t'i kërkohet t'i bëjë tre deklarata njëri-tjetrit, dy janë deklarata të vërteta rreth tyre dhe një gënjeshtër. Pastaj personit tjetër do t'i kërkohet të vendosë se cilat pohime janë të vërteta dhe cilat jo. Pastaj çiftet do të ndërrohen dhe procesi do të përsëritet edhe 2 herë të tjera.

Kohëzgjatja: 20 minuta